Hikayemiz

Hikayemiz

55” yıllık bir dernek...

 

HİKAYEMİZ

55” yıllık bir dernek...

Taşmektep Otel’i işletmekte olan köy derneği 1963 yılında kurulmuş ve hemşehrilerinin çabaları ile bugüne kadar yöreye çeşitli hizmetler vermiş köklü bir dernektir. Dernek, geçmiş yıllarda, öğrencilere burs, çay alım evi yapımı, cenaze sahiplerine yardımlar, dayanışma geceleri tertibi, yöre kalkınmasına destek verecek projelere arazi bağışları şeklinde özetlenebilen faaliyetler ardından, kuruluşundan 41 yıl sonra büyük bir misyon edinmiş, 2004 yılından 2014 yılına kadar süren 10 yıl gibi uzun bir süreyi köy okulunu kültür-konukevine dönüştürme projesini hayata geçirme hedefi ile geçirmiştir. 

Binanın yaşı 1937 yılına uzanır. 1937-1938 yılları binanın üzerinde bulunduğu topraktan, çatısına kadar tamamen yöre halkının bağışları, ilkel koşullarda imece ile inşaatın tamamlanması ile geçmiş, bu çabalar o zamanın valisi tarafından takdirle karşılanmış, ulusal gazetelere örnek köy haberleri yapılmıştır. 60 yıl eğitim yuvası olarak hizmet veren bina, 1998 yılına gelindiğinde hükümetin eğitim politikasını taşımalı sisteme çevirerek merkezlerde toplaması neticesi kaderine terk edilmiş ve Anadolu’nun pek çok yerindeki benzerleri gibi harap kalıntılar halinde ulu orta sahipsiz bırakılmıştır. Derneğin resmi makamlar nezdinde 2004 yılında başlayan binayı geri alma çabası, 2006 yılında il valiliği ile yapılan 10 yıllık kira sözleşmesi ile ilk ilerlemeyi kaydetmiştir. Derneğin, resmi makamların daha uzun süreli veya daha farklı olması mümkün olmayan tip sözleşmeleri kapsamında, inşaatı yapabilmek üzere fon yaratma girişimlerine başlaması ancak 2006 yılında gerçekleşebilmiştir. 2006 yılında atılan bir başka önemli adım, 1940 lı yılların geleneksel “mektep mimarisinin” kültürel miras olma niteliği taşıdığının kabul edilmesi neticesiyle Trabzon Koruma Kurulu’ndan “tescil” edilmesi olayıdır. Bir başka ifade ile Taşmektep’in halihazır iki katlı nostaljik taş binasının; beton kulelere dönüştürülmesi mevcut yasalar çerçevesinde mümkün değildir. Bu tarihten sonraki yıllar, bir taraftan sıfırdan yapılsa çok daha pratik ve hızla ilerleyecek bir inşaatın teknik zorluklarıyla baş etme ve tüm yönetsel emeklerin bila bedel konarak gönüllülük bilinciyle amatörce yürütülmesiyle, diğer taraftan sermayesiz, hazırda toplu para olmadan, ilmek ilmek bağış toplanarak ve o ölçekte inşaatta ilerleme kaydederek bin bir zorlukla geçmiştir. Finansmanın önemli bir bölümü devletten sağlanan hibeler, esas itibariyle de halkın bireysel ve kurumsal katkıları ile temin edilmiştir. Görevleri değişen 10’dan fazla vali ve kaymakamla her değişimde yeniden başlayan görüşmeler, yıllar süren hibe kullanım prosedürleri, fuarlarda küçük hediyelik eşya satışları, ayni yardım toplama çabaları; temalı bir dizi kampanyalarla dolu geçen 7,5 yılsonunda, 2013’ün yazı biterken eksiklerine rağmen 9 oda ile Taşmektep hizmete açılmıştır. Bundan sonraki 2 yıl da 9 odanın geliri ile kalan odaların tamamlanması ile geçmiş ve 2015 yılı biterken 18 odalı bir tesise kavuşma mutluluğu nihayet yaşanmıştır. Tabela adı “Taşmektep Otel” ticari ünvanı “Karedoğ Kültür Konuk Evi” olan (Karedoğ lokasyonun eski yerel ismidir) işletmenin temel hedefi bir taraftan gelir elde ederek projeyi sürdürülebilir kılmak, diğer taraftan temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra kalan kaynakları giderek kaybolmakta olan yerel kültürü korumak ve toplumsal hizmet üretmek amacıyla yerel halk yararına yeni projelere aktarmaktır. 


2016 yılında Kira Sözleşmesi biten Taşmektep’in Rize ilindeki diğer birçok taşınmaz gibi satılması gündeme gelmiş ancak 2017-2018 için kira sözleşmesi yine 1 yıllık olarak yenilenmiştir. Dolayısı ile Taşmektep halen Dernek yönetimindedir. Devletin yetişemediği toplumsal projeleri hayata geçirmekten başka gayesi olmayan derneğimiz, Taşmektep’in doğrudan ya da hukuk yoluyla gerçek sahiplerine bırakılacağına inanmaktadır.

Taşmektep, yerel kültürü tanımak isteyen misafirlerini ağırlamaktan, üyelerine verdiği hizmetlerde çeşitli finansal kolaylıklar sağlamaktan, yöre kalkınması ile ilgili ekonomik ve sosyal konularda adım adım öncü ve önderlik etmekten büyük gurur duyacaktır.